Connectivity mega trendi: Her şey her şeyle bağlı

Dünya giderek daha fazla ağlarla organize oluyor. İster online veya offline, herkesin herkesle çok sayıda bağlantısı var, çoğu kez oldukça gevşek ancak neredeyse hep dijital. İnternet üzerinden birbiriyle bağlantılı ve kendi aralarında iletişim halindeki akıllı cihazlar, günlük yaşama giderek daha fazla eşlik ediyor ve ister mesleki ya da özel, tüm yaşam alanları birbiriyle bağlantılı ve akıllı.

Teknolojiler:

 • Dijitalleşme; dijitalleştirilebilen her şey dijitalleştiriliyor

 • Internet of Things – donanımların kendi aralarındaki iletişimi artıyor

 • Big Data – akıllı analiz sayesinde yeni anlayışlar ve iş modelleri

 • E-Commerce ve Mobile Commerce – Hemen teslimat isteğinin artması

 • SoLoMo (Social, local, mobile) – İşbirlikçi, yer bazlı ve mobil teknolojilerin yakınlaşması

 • Lead Management – yer işletme için bir zorunluluk oluyor

 • Pop-Up Money – giderek daha fazla "Paralel para birimleri" oluşuyor (Örneğin Bitcoin)

Güncel gelişmelerin bir alıntısı:

 • Pazar sektörleri ve komple pazarlar yakınlaşıyor, yeni tür ekolojik sistemler oluşuyor. Şirketler gelişerek, açık katma değer ağları oluşturuyor.

 • Giderek artan bireyselleşme ve "Singling" yüzünden insanlar, bir konu etrafında toplanan geçici sanal topluluklar üzerinden diğer insanlarla bağlantı kuruyor. Sanal topluluk düşüncesi ve bir "Kulüp mentalitesi" giderek önem kazanıyor.

 • Connectivity ve dijitalleşme, ayrılmaz bir ikili oluşturuyor. Giderek artan dijitalleşme yüzünden sürekli yeni arayüzler, katmanlar ve eylem konseptleri oluşuyor. İş, iletişim ve birlikte yaşama giderek hızlanıyor.

 • Tüketim mallarının ve öngörü yazılımlarının akıllı giyilebilir teknolojiler ile bağlantısı, şirketlerin bireylerin ihtiyaçlarını belirlemeyi ve durumlarına uygun ürün ve servis sunmayı kolaylaştırıyor. Bu, çok farklı branşları ve tedarik zincirlerini etkiliyor.

 • Analog değer katma süreçleri, deneyimler ve servisler, giderek daha fazla dijitalleşiyor. Yeni iş modelleri hızla yükseliyor. Hemen her gün, yeni sosyal medya siteleri pazara giriyor. Elektronik ticaret pazar payını büyük bir hızla artırıyor.

 • Arkadaşlıklar, danışmanlık ve satış daha fazla çevrimiçi gerçekleşiyor. Özel konular ile ilgili çevrimiçi ağlar ve sanal topluluklar, müşteri kontağında giderek önem kazanıyor.

[---Error_NoJavascript---]