Küreselleşme mega trendi: Toplum üzerinde büyüyen etkiler

Pazarların sürekli artan entegrasyonu ve uluslararasılaşması ve toplum üzerinde, eğitimden özel yaşama ve ilişkilere kadar, büyüyen etkiler, küreselleşmenin göstergeleridir.

 

Gelişmeler:

  • Artan ihracat ve gelişmekte olan devletlerin dünya ticaretine ve ekonomik büyümeye daha fazla katılımı. Gelişen ülkelerde (BRIC, Next Eleven) ve Orta ile Doğu Avrupa'da yeni bir orta sınıf gelişiyor.

  • Sanayileşmiş ülkelerdeki kökleşmiş "Orta kesim" daralıyor. Sosyal sistemler baskı altında kalıyor ve malvarlığı artan, giderek daha çok süper zengin türüyor.

  • Otomasyonlaştırılabilen her şey, yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından bir kontrole tabi tutuluyor. Makineler adım adım boş veya insanı yoran faaliyetlerde görevi devralıyor. İnsanların sorumluluğu kayıyor. İş kolaylaşıyor, değerler maddiden gayri maddiye kayıyor.

  • Artan küreselleşme, bölgeselleştirmeyi güçlendiriyor. Bölgesel ürünler, önemli katma değer faktörlerine dönüşüyor.

  • Farklı kültürler arasındaki sınırlar giderek azalıyor.

  • Ulusal, Avrupa ve çok taraflı yasalar ve düzenlemeler giderek birbirine yaklaşıyor ve global rekabette zorunlu bir talebe dönüşüyor.

[---Error_NoJavascript---]