Mobilite mega trendi: Hareketlilik ve farkındalık

Mobilite, insanların, malların ve bilgilerin taşınmasının yanında, örneğin kariyer seçimi, yaşam evreleri geçişi ve ömür boyunca öğrenme sırasında, büyüyen mental esnekliği de kapsıyor. Gelecekteki birçok meslek alanında, mekânsal ve bilişsel esneklikle ömür boyu öğrenme, makinelerle ve iyi maaşlı işlerde, rekabette bir temel taleptir.

Gelişmeler:

  • Küreselleşmiş bir dünyada şirketlerin ve çalışanların rekabetçiliği, büyük ölçüde mobiliteye dayanıyor. Küreselleşmiş şirket yapıları giderek daha akıcı hale geliyor ve kümeleşiyor.

  • İnsanlar günün her saati mobilite bekliyor. Örneğin Viyana metrosu günde 24 saat çalışıyor. Mobilite ile ilgili yenilikler ve Car Sharing gibi iş modelleri, giderek hız kazanıyor. Car Sharing kullanıcı sayısı Avrupa'da 2011 yılında 0,7 milyondan, 2020'de 15 milyona çıkacak.

  • Daha fazla mobilite, çevreye de daha fazla yük getiriyor ve yeni, sürdürülebilir tahrik teknolojilerinin geliştirilmesini talep ediyor.

  • Memleket, stabilite, sükunet ve gerçek yakınlık isteği, mobilitenin karşı trendi. Koordinasyon ve iletişim çok fazla yoğunlaştığında, giderek artan sayıda insan farklı konumlar üzerinden ortak projelerde çalıştığından, "Farkındalık" stabilize edici bir güç olacaktır.

[---Error_NoJavascript---]