New Work mega trendi: Yaratıcı sınıf

Gayri maddi değerlerin yaratılmasını baz alan, endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçiş, şirket yapılarının ve işveren davranışlarının değişmesine neden oluyor. İş gücü, servis, bilgi ve yaratıcılık gibi alanlarda, global ekonomi için önemli bir faktöre dönüşüyor. Prosesler, deneyimler ve fikirler önem kazanıyor. Özel yaşam ve meslek yaşamı arasındaki sınırlar giderek azalıyor. Sabit çalışanlar da işlerinin yerine getirilmesinde daha fazla bağımsızlık istiyor.

Gelişmeler:

  • Bilgi çalışanları, serbest meslek erbapları ve yarının zenginleri, yaratıcı sınıfı oluşturuyor. Mensuplarını, hayatın tadına varan, "Yeni lüks" kavramından keyif alan, kendilerini bölgelerine karşı borçlu da hisseden, dünya vatandaşları oluşturuyor.

  • Yaratıcı sınıf, üst düzey performansları, zanaatı, güncel teknolojileri, şeffaflığı, sürdürülebilirliği, arkadaşlığı, kendi kendine optimizasyonu ve yaşam kalitesini takdir ediyor. Esnek çalışma zamanı modelleri, daha fazla otonomi ve          özgerçekleştirim talep ederek, işi yeniden tanımlıyor. İş biyografileri multigrafi oluyor, dolu dolu yaşam hedefleniyor.

  • Öz yaratıcılığı en iyi geliştirme olanakları için mobil, yeri bağımsız çalışma yanı sıra iş ile hayat arasında iyi bir denge, beklenen bir standart oluyor. Sadece esnek çalışma zamanlarına, şabat yıllarına, iş hayat dengesi prensiplerine ve anlamlı işe göre konumlanan çekici işverenler en yeteneklileri çekebiliyor ve tutabiliyor.

[---Error_NoJavascript---]