Yeni ekoloji mega trendi: Doğanın korunmasından fazlası

Yeni ekoloji, doğanın korunmasından veya büyük endüstri aleyhtarlığından çok daha fazlası. Sürdürülebilirlik ve verimlilik, tüm alanların içinden geçiyor ve ekonomi, ekoloji ve sosyal sorumluluğu birleştiriyor. Giderek artan sayıda tüketici, bir üründen fazlasını sunan, müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun yaşamına bir katkı sağlayan, "İyi" markalar ve şirketler lehine karar veriyor.

Gelişmeler:

  • Başarılı şirketler doğanın korunması, herkes için iyi çalışma koşulları ve eşit yükselme fırsatları sunuyor ve kendilerini, topluma karşı sorumluluklarını aktif bir şekilde yerine getiren "İyi şirket" olarak görüyorlar.

  • Müşteriler, ürünleri ve markaları satın alma kararlarında, etik ve ekolojik kriterleri daha fazla dikkate alıyor.

  • Günümüzde halihazırda kahve, çay, kıyafet ve gıda maddelerinde görülen çağdaş tüketim, klasik "Statü-lüks ürünlerin" yerini alıyor.

  • Şirketler, henüz ürün geliştirme sırasında sürdürülebilir üretime dikkat ediyor ve müşteri yararına sürdürülebilirliği "Katma değer" olarak giderek daha fazla reklamın merkezine kaydırıyor.

[---Error_NoJavascript---]