Bakım, denetim ve güvenlik kontrolü

Bakım

Bakım tedbirleri, optik ve akustik değerlendirmelerin yanında, tesisin hedef durumunun muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri de kapsar. SSI SCHAEFER bakımı deneyimli ve sertifikalı servis teknikerleri ile uygular. Artılarınız:

  • Eksiklerin ve aşınmanın erken fark edilmesi sayesinde tesis kullanılabilirliğinin artırılması

  • Henüz bakım uygulanması sırasında arızaların ve ayarlama işlerinin giderilmesi.

Denetim

Denetim, optik ve akustik değerlendirmelerin yanında, tesisin hedef durumunun muhafaza edilmesi için tavsiye edilen tedbirleri de kapsar:

  • Denetim raporuna dayanarak tesisin gerçek durumunun bilinmesi

  • Sabit fiyatlarla kalifiye personel tarafından düzenli denetim

  • Eksiklerin ve aşınmanın erken fark edilmesi sayesinde tesis kullanılabilirliğinin artırılması

  • Denetimin uygulanmasından sonra tesisiniz ile ilgili ayrıntılı bir durum raporu alırsınız

Güvenlik kontrolü

Avrupa Birliği'ndeki işletmeciler, ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine göre, örneğin EN 528, yılda en az bir kez güvenlik tekniksel kontrolünü uygulamakla yükümlüdür.

  • Tüm güvenlik tekniksel insan koruma düzeneklerinin doğru fonksiyonunun ve etkisinin bilinmesi

  • Ayrı bir kontrol yeri üzerinden ek kontroller gerekmediğinden, masrafların düşürülmesi

  • Denetim/bakım ile kombine uygulamalar sayesinde, daha az idari külfet ve üretim kısıtlaması

[---Error_NoJavascript---]