Order buffer solution for pharmaceutical distribution

İlaç dağıtımı için Order Buffer çözümü

Müşterimizle sıkı işbirliği çerçevesinde geliştirdiğimiz bir diğer çözüm ise SSI Rowa Order Buffer. Bu, en dar alanda farklı yüksekliğe sahip hazneleri tamponlar ve doldurur. Böylece çok verimli bir komisyonlama ve doldurma noktasında yüksek bir akış sağlar.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Yer tasarrufu sağlar: En dar alanda tamponlama ve doldurma

  • Daha kısa yapı alanı için paralel düzen

  • Farklı hazne büyüklüklerinde komisyonlama

  • Rowa Vmax® başına 1 komisyonlama aksı

  • Doldurma noktasında yüksek akış

  • Single Point of Failure (SPoF) güvenilir bir şekilde düşürülmesi

[---Error_NoJavascript---]