Holding çözümleri

Holding çözümleri, tedarik zinciriniz için entegre çözüm

SSI SCHAEFER'in Enterprise Solution ticari alanı, depo, taşıma ve mal ekonomisi arasındaki lojistik kumanda enstrümanı olarak tanımlanır. Kısacası: Müşterilerinizin isteklerinin entegre ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilmesi söz konusudur.

SSI SCHAEFER Enterprise Solution, şu anlama gelir: yazılım kumandalı ve çözüm odaklı intralojistiğin, Supply Chain Execution ile ağ üzerinden tüm satış kanalları için standart bir lojistik platformuna dönüştürülmesi ve bununla bağlantılı olarak esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, kanalları kapsayan bir lojistik planlaması, karakteristiği ve kontrolü.

Hedefleriniz

  • Sermaye giderlerinin düşürülmesi mi?

  • Parça maliyetinin azaltılması mı?

  • Geçiş sürelerinin yükseltilmesi mi?


Müşteri odak noktasında

Bu dönüşümde size eşlik ediyoruz ve etraflıca bilgilendiriyoruz. Bunu yaparken, çok sayıda müşteri kurulumunun sağladığı kapsamlı lojistik ve proses bilgi birikimimiz bize yol gösteriyor ve sizin dilinizden anlıyoruz.

SSI SCHAEFER'in hedefi, tüm satış kanalları için entegre bir lojistik platformu ve bununla bağlantılı olarak, esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, kanalları kapsayan bir lojistik planlaması, karakteristiği ve kontrolüdür.

HOLDİNG ÇÖZÜMLERİ: ENTEGRE KUMANDA ENSTRÜMANI

E-ticaret ve neticesinde satıcıdan alıcıya pazardaki değişim, olağanüstü büyüme rakamlarını ve olağanüstü değişiklikleri getirir. Kişiselleştirilmiş üretim, artan müşteri beklentileri ve daha kısa ürün ömrü döngüsü gibi, ürün dünyalarındaki ve koleksiyonlarındaki hızlı geçişler, bunların sonucudur. Daha yüksek sipariş frekanslarında daha küçük sipariş miktarları, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için intralojistiği zorluyor.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak için, tüm satış kanalları için entegre bir lojistik platformuna ve bununla bağlantılı olarak, esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, kanalları kapsayan bir lojistik planlamasına, karakteristiğine ve kontrolüne ihtiyaç duyulur.

Bu dönüşüm süreçlerinde lojistik yazılımı, malzeme akışlarının ve süreçlerin akıllı ağ bağlantısı için, olağanüstü stratejik bir öneme sahiptir. Aranan sadece yazılım modülleri değil, özel gereksinimler için sistem çözümleridir.

Lojistik görevlerin değişmesi ve karmaşıklığın artmasıyla, her bir yerine getirme alt süreçleri arasındaki koordinasyon talebi artar.

İlgili tüm mal hareketlerini ve rezervasyonlarını kapsamlı bir şekilde takip edebilmek için, tedarik zincirindeki tüm veri ve mal akışlarının optimizasyonu, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bir üst otorite gerekir.

Tüm siparişler, ana veriler, stoklar ve stok değişiklikleri, yürütme birimleri ve tüm katılımcıların durumu gerçek zamanlı olarak bağdaştırılır. Tedarik zinciri böylece aktif ve tam kapsamlı bir şekilde kontrol edilebilir. Bunun anlamı şu: Lojistik yazılımı, komple bir çözüm olarak görülmelidir. Bir yandan sistem maksimum verimle çalıştırmalı ve diğer yandan olası ara birim problemlerinden kaçınılmalıdır.

SSI SCHAEFER kendi yazılım paketi WAMAS® ile fark yaratır ve talepleri fazlasıyla karşılayan, hazır bir yazılım çözümü sunar. WAMAS® lojistik yazılımımızla, tüm intralojistik bileşenlerin dikey entagrasyonunu sağlıyoruz ve böylece müşterilerimize performanslı bir komple sistem sunuyoruz.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

The perfect answer to all logistics demands.

WAMAS®

Using WAMAS® – THE logistics software – SSI SCHAEFER designs you a more efficient warehouse, from warehouse management and right through to the control system, regardless of whether a manual or highly complex automated logistics system is concerned.

In addition to highly advanced processes, WAMAS® is the perfect answer to all logistics demands, providing a comprehensive portfolio of features ranging from warehouse management to transparent monitoring and control functions, as well as interfaces to the broadest range of ERP systems.

The functionalities of the WAMAS® logistics software are not confined to storing and administering goods: WAMAS® manages and controls all of the processes involved in intralogistics. Executing jobs efficiently and flexibly, optimizing goods movements and resources, and providing and analyzing logistics KPIs are only a few of the functionalities offered by the extensive WAMAS® portfolio.

Software Solutions for your logistics

WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP

IT Control Center

KPI'ler ve kumanda tabloları

Software Solutions for your logistics

Otomasyonlu yazılım çözümleri

Ulaşılabilir içerik yok

DOWNLOADS

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

858.1 KB

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

DO YOU HAVE QUESTİONS OR REMARKS?

[---Error_NoJavascript---]