WAMAS® temel fonksiyonları

 • Ürün girişi

 • Depolama

 • Ayrıştırma

 • Ürün çıkışı

 • Artı değer servisleri

 • Çapraz sevkiyat

 • Stok yönetimi

 • Envanter

 • Malzeme akış yönetimi

 • Ürün takibi

 • Sezgisel çalışma yeri iletişimleri

 • Mobil ve ses terminalleri üzerinden rehberli ürün ayrıştırma

 • Unicode ve çok dil özelliği

 • Saat dilimi, bölgesel tarih, zaman ve numara formatları

 • Depolama proseslerine canlı görünümler

 • Rapor tasarımı ve planlama

[---Error_NoJavascript---]