Georg Rief

Georg Rief có bằng cử nhân về khoa học tính toán và bằng thạc sĩ về vật lý. Ông tập trung chủ yếu vào mô phỏng và khoa học dữ liệu, vì trí thông minh nhân tạo không phải là một chủ đề đặc biệt quan trọng vào thời điểm đó và do đó không phải là trung tâm nghiên cứu của ông. Ông đã có 8 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trong các lĩnh vực khác trước khi đến với SSI SCHAEFER vào tháng 3 năm 2014. Ban đầu ông làm việc như một nhà phát triển W4 cho các dự án khách hàng, trước khi chuyển sang khoa dữ liệu / mô phỏng vào tháng 12/2016.