Human Robotics

Một từ thông dụng với nhiều khía cạnh

Chuyển đổi kỹ thuật số từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp của chúng tôi. Mọi người đều nói về "chuyển đổi kỹ thuật số". Tuy nhiên, có rất nhiều cách giải thích khác nhau về khái niệm này và ứng dụng của nó trong thế giới thực. Một số người đang nói về một nền kinh tế nền tảng, những người khác đang nói về ngành công nghiệp 4.0, trong khi những người khác đang tập trung vào các nhà máy kỹ thuật số.