Tổng quan về các hoạt động trang bị thêm

SSI SCHAEFER cung cấp cho khách hàng một loạt các giải pháp hiện đại hóa đa dạng. Chúng được thiết kế riêng cho các yêu cầu của công ty và góp phần thúc đẩy, cải thiện và nâng cao hiệu suất của các intralogistics hiện tại.

Hiện đại hóa hệ thống cơ sở và kiểm soát:

Công nghệ nối tiếp, ổ đĩa yêu cầu bảo trì rộng rãi, tiêu thụ năng lượng cao và các hệ thống điều khiển cũ, độc quyền đã lỗi thời. Hiện đại hóa các ổ đĩa và hệ thống điều khiển cùng với việc thay thế các thành phần lỗi thời với các đơn vị năng lượng mới, hiệu quả năng lượng (“hậu cần xanh”) có thể cải thiện hiệu suất lên tới 30%.

Tiết kiệm năng lượng từ các thành phần SRM:

Việc trang bị các máy thu hồi lưu trữ hiện tại (SRM) với các đơn vị điều khiển hiện đại tạo ra khả năng tiết kiệm năng lượng tiềm năng rộng rãi bằng cách liên kết các mạch hoặc các đơn vị phản hồi năng lượng một cách thông minh.

Mở rộng nâng cao hiệu quả:

Mở rộng các hệ thống hiện có là một phần không thể thiếu trong các giải pháp hiện đại hóa của chúng tôi. Một cải tiến bền vững về hiệu quả có thể đạt được bằng cách thực hiện các tập tin kho bổ sung hoặc các tuyến băng tải. Sửa đổi đường dẫn vận chuyển hiện có, thay thế các thành phần hoặc chuyển đổi giá để phục vụ tăng lượng không gian có sẵn.

Tối ưu hóa quy trình thông qua hiện đại hóa CNTT:

Hiện đại hóa cảnh quan hệ thống CNTT bằng cách thay thế phần cứng máy chủ và máy khách, cập nhật hệ điều hành hoặc cơ sở dữ liệu, sửa đổi hoặc mở rộng quy trình CNTT hiện tại hoặc bằng cách thực hiện thay đổi phát hành cũng góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa quy trình.