Trí thông minh nhân tạo

Trí thông minh nhân tạo (AI) là một nhánh của công nghệ thông tin liên quan đến việc tự động hóa hành vi thông minh. AI là nỗ lực lập trình một máy tính để nó có thể xử lý các vấn đề một cách độc lập, tương tự như cách một con người với sự huấn luyện thích hợp. Giải quyết vấn đề có nghĩa là đưa ra quyết định tạo thành phản hồi thích hợp cho vấn đề cơ bản trong một thời gian nhất định, dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (cơ sở dữ liệu, cảm biến, máy quay video,...)