Văn bản giới thiệu đổi mới và xu hướng

Xu hướng và đổi mới intralogistics

Phạm vi đa dạng gồm các quá trình phát triển xã hội và công nghệ sẽ định hình tương lai của ngành intralogistics. Là thành phần chính của chuỗi giá trị và đang ngày càng phụ thuộc vào số hóa, intralogistics phải đương đầu với các thách thức ngày nay. Hơn thế nữa, lĩnh vực này phải luôn đón đầu. Vì vậy, nhiều chuyên gia mô tả logistics là đặt nhịp độ cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.

Trên trang sau, chúng tôi sẽ giới thiệu hàng loạt xu hướng và đổi mới mà mọi người có liên quan đến ngành intralogistics cần biết.