ES3 LLC Đặt ra tiêu chuẩn mới cho logistics thông minh

SSI SCHAEFER đã cộng tác với C&S Wholesale Grocers, một trong những nhà bán buôn thực phẩm lớn nhất tại Hoa Kỳ, để hiện đại hóa logistics nội bộ cho ES3 bằng hệ thống Bốc xếp thùng hàng Schäfer (SCP) [Link: Bốc xếp thùng hàng Schäfer]. Ngoài việc tự động hóa quy trình kho hàng, các yếu tố chính dẫn đến thành công của dự án này bao gồm tích hợp tự động hóa bốc xếp thùng hàng gần ranh giới và vận chuyển các kiện hàng. Kết quả: Trung tâm phân phối tự động hóa cao cung cấp gần 90.000 khoảng trống cho khay trong kho hàng trên cao. Ngoài ra, luồng vật liệu và khu vực bốc xếp cũng được chia thành ba tầng, cho phép công suất khối lượng hơn 100.000 thùng các tông chứa hàng hóa.

[---Error_NoJavascript---]