Thách thức đối với intralogistics

  • Thời gian giao hàng ngắn hơn (giao hàng cùng ngày/vào ngày hôm sau)

  • Số lượng và đơn vị nhỏ hơn

  • Số mục hàng tăng lên

  • Số lượng hàng trả về lớn

  • Dao động theo mùa

  • Khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết và khuyến mãi bán hàng tăng lên

  • Tiếp thị đa kênh với các loại đơn hàng khác nhau được xử lý tại một trung tâm phân phối

Danh mục sản phẩm và giải pháp toàn diện của SSI SCHAEFER kết hợp với chuyên môn CNTT xuất sắc cung cấp cho bạn cả giải pháp tùy chỉnh và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu bán lẻ và bán buôn.

Các giải pháp này đã được phát triển cho các phân khúc thị trường cụ thể, chẳng hạn như nội thất, mục hàng thiết bị điện và điện tử, văn phòng phẩm hoặc thị trường tân trang nhà cửa, phần cứng và phụ tùng, cũng như các nhà bán lẻ trực tuyến.

[---Error_NoJavascript---]