3D-MATRIX Solution®[EN]

3D-MATRIX Solution®: Lagerung, Pufferung und Sequenzierung in einem System

Probleme herkömmlicher Lageranlagen

Herkömmliche Lageranlagen finden ihre Grenzen in der systembedingt beschränkten Anzahl der Lifte. Das führt zu Engpässen in der Ein- und Auslagerung. In Folge dessen ist die Anzahl der Transferplätze begrenzt und dadurch nur eine bedingte Entkopplung der Prozesse auf den horizontalen und vertikalen Achsen möglich.

Eine Shuttle-bedingte Leistungserhöhung der Gassen führt in der Vorzone zu erheblichen Engpässen auf den Fördertechnik-Loops. Eine Sequenzbildung ist systembedingt nur durch zusätzliche und nachgeschaltete Sequenzierungssysteme möglich.

Aus diesem Grund haben wir die 3D-MATRIX Solution® entwickelt: Mit dieser patentierten Lösung führt SSI SCHÄFER die automatisierten Lagersysteme in eine neue Dimension. Das modulare Konzept steht für hochdynamische Systemlösungen zur Lagerung und Kommissionierung von Einzelartikeln, Kartons, Lagen-Trays und Paletten.

 

Die innovative Lösung: flexibel und revolutionär

Die Matrix besteht aus drei wesentlichen Systemkomponenten: Shuttle-Fahrzeugen, Liften und Fördersystemen. Die Shuttle-Fahrzeuge arbeiten auf der X-Achse in der Tiefe der Lagerkanäle. Liftsysteme sorgen für den vertikalen Abtransport der Lagergüter auf der Y-Achse. Die Fördersysteme übernehmen den horizontalen Transport auf der Z-Achse und die Bereitstellung der Güter an die direkt angebundenen Kommissionier- oder Versandarbeitsplätze. Dabei sind alle Bewegungen, welche die eingesetzten Transportmittel innerhalb des Lagerspeichers auf der X-, Y- und Z-Achse ausführen, konsequent voneinander getrennt und können so parallel erfolgen.

VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG LƯU KHO THÔNG THƯỜNG

Nhờ thiết kế đặc biệt của 3D-MATRIX Solution®, khối lập phương lưu kho được coi như một hệ thống mở từ mọi phía. Điều này tạo ra quy trình độc lập, đồng thời ngăn chặn tắc nghẽn. 3D-MATRIX Solution® cho phép tiếp cận tất cả các mục hàng trong hệ thống lưu kho và cũng cung cấp trực tiếp tất cả các trạm làm việc hàng hóa đến người được kết nối với mặt hàng mong muốn. Thay thế giá trị lớn nhất và công thái học mỗi khi nhân viên thực hiện công việc.

Khả năng tiếp cận không giới hạn trong khi hệ thống hoạt động giúp việc bảo dưỡng cực kỳ đơn giản. Ngoài ra, có thể dễ dàng tích hợp việc mở rộng vào cơ sở hạ tầng của hệ thống quản lý kho hàng hiện có.

3D-MATRIX Solution® cung cấp chính xác độ linh hoạt và thương mại điện tử yêu cầu. Điều này chủ yếu bao gồm việc triển khai cho các cơ sở có thể mở rộng với sức chứa vượt xa 500.000 mục hàng. Chúng tôi tính toán sức chứa và hiệu suất kho hàng của hệ thống cụ thể để khớp với các quy trình xuôi và ngược. Hệ thống của chúng tôi mang lại cho bạn đúng những gì bạn cần để xử lý giao dịch trong thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh.

Lợi ích từ hiệu quả tăng cường đáng kể, giải pháp có thể mở rộng và đầu tư dài hạn đáng tin cậy.

 • Giải pháp hệ thống mang tính động cao cho việc lưu kho và bốc xếp các mục hàng, thùng các tông, khay theo lớp và pallet riêng lẻ

 • Các quy trình song song thực hiện nhờ việc tách rời vận chuyển ngang, vận chuyển động và cung cấp cho trạm làm việc

 • Tiếp cận liên tục tất cả các mục hàng trong kho hàng với hiệu suất nhất quán

 • Công suất khối lượng cao mang tính động mà không có sự tắc nghẽn

 • Không cần phân loại hàng hóa theo ABC

 • Cung cấp quá trình tạo đệm qua không gian chuyên chở

 • Phân trình tự đơn hàng hoàn chỉnh

 • Xe nâng có đường tiếp cận riêng tới không gian chuyên chở

 • Giải pháp theo mô đun, có thể mở rộng

 • Tất cả các thành phần có thể lắp đặt theo số lượng và tại vị trí mong muốn, trong khi có thể mở rộng linh hoạt chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nơi lưu kho

 • Bảo dưỡng đơn giản qua khả năng tiếp cận dễ dàng trong khi hệ thống vận hành

SCALABLE MULTI-LEVEL SHUTTLE NAVETTE AT KARL STORZ

SSI SCHAEFER as gerneral contractor - a future-proof investment.

Highly dynamic secuence formation in small parts logistics

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]