Hệ thống của bạn có hỗ trợ các đơn đặt hàng đến ngay trước thời hạn không?

Hệ thống tự động của chúng tôi và phần mềm hậu cần WAMAS® của SSI SCHAEFER cho phép quản lý đơn hàng hiệu quả để ưu tiên các đơn hàng đã nhận được vào phút cuối và giao chúng ngay trong ngày.