Stockmann: 3D-Matrix Solution® dành cho hàng hóa phẳng

SSI SCHAEFER đã tạo ra giải pháp toàn diện cho chuỗi cửa hàng Stockmann ở Phần Lan. Hệ thống được thiết kế để xử lý công suất khối lượng là 55.000 mục đơn hàng với 180.000 món hàng đơn lẻ mỗi ngày. Kho hàng chuyên chở với 130.500 không gian thùng chứa mang lại khả năng lưu kho sâu gấp đôi là trọng tâm của khái niệm hệ thống của Stockmann. 3D-Matrix Solution® mang lại cho Stockmann mức độ linh hoạt và hiệu quả về quy trình riêng biệt bắt nguồn từ hệ thống lưu kho, tạo đệm và phân trình tự.

[---Error_NoJavascript---]