Thách thức đối với logistics

  • Lưu kho loạt sản phẩm nhiều SKU rộng

  • Giao hàng nhanh sau khi nhận đơn hàng

  • Khả năng xử lý trong giờ cao điểm hàng ngày và theo mùa

  • Xử lý hàng trả lại tối ưu

  • Xử lý hiệu quả các đơn hàng rất nhỏ

  • Giảm thiểu số lần chạm vào sản phẩm

  • Giao hàng nhanh chóng và chính xác

  • Hệ thống CNTT WMS xử lý nhiều cơ sở phân phối

SSI SCHAEFER đã phát triển một giải pháp hệ thống logistics theo mô-đun cho ngành công nghiệp thời trang, được thiết kế để xử lý các yêu cầu phức tạp. 

[---Error_NoJavascript---]