Brose: Giải pháp xe kéo cho nhà máy không dùng xe nâng

SSI SCHAEFER đã phát triển một khái niệm luồng vật liệu đổi mới cho nguồn cung ứng sản phẩm luôn thay đổi và theo trình tự cho một trung tâm logistics tại thành phố Ostrava thuộc Séc. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống SAP EWM được thiết kế riêng một cách chính xác, trung tâm logistics này hiện là nguồn lực chính cho Tập đoàn Brose, nhà cung cấp bộ phận cho ô tô có quy mô gia đình lớn thứ năm thế giới. Các thành phần khác của giải pháp: Kho hàng trên cao, hệ thống tải mini tự động, hệ thống băng chuyền, rô-bốt, xe kéo.

[---Error_NoJavascript---]