Industry solutions 4.0

Thách thức đối với logistics

  • Ô tô: Giải pháp đặc biệt cho tự động hóa cung ứng sản xuất và lắp ráp bằng các quy trình kịp thời và theo trình tự.

  • Công nghiệp hóa chất: Việc cất giữ các vật chất nguy hiểm trên pallet và vận chuyển trong phạm vi nhiệt độ đa dạng tuân thủ các quy định và luật cụ thể.

  • Bột giấy và giấy: Tải trọng nặng và khối lượng lớn

  • Linh kiện điện tử: Yêu cầu đặc biệt về môi trường

  • Kỹ thuật cơ khí: Quy trình phức tạp và thiết kế nơi làm việc đòi hỏi khắt khe