Chứng nhận

Công trình bền vững và kiến trúc xanh là hai vấn đề luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Tại SSI SCHAEFER, các khía cạnh này được gọi là Logistics xanh. Bạn sẽ nhận chứng nhận công trình với con dấu được công nhận quốc tế về chất lượng cho sự bền vững và công trình mang lại hiệu quả năng lượng từ SSI SCHAEFER. Theo yêu cầu, các chuyên gia của chúng tôi có thể chứng nhận cho các công trình theo chuẩn DGNB, LEED, hoặc BREEAM.
Tùy theo công nghệ sử dụng trong công trình logistics, điện năng cần thiết cho các trạm làm việc, băng chuyền trên mặt đất và các thiết bị khác hoặc thiết bị làm mát trần. Hơn nữa, khu vực cho cơ sở hạ tầng như các trạm chuyển đổi cho các trạm nạp trung tâm và địa phương cũng phải được thiết lập. Thiết kế năng lượng hiệu quả có thể góp phần tạo ra kế hoạch logistics và kiến trúc tốt để bù lại cho phần chi phí điện năng. Với việc giữ vững nguyên tắc "sử dụng khi cần thiết, tiết kiệm tối đa", khái niệm nạp ắc quy và vận hành tận dụng năng lượng cho thiết bị logistics có thể mang lại tiềm năng tiết kiệm đáng kể.
Biện pháp lưu kho gọn nhẹ tuân theo quy tắc tương tự: tối đa hóa mật độ lưu kho cho diện tích sử dụng có thể gia tăng sức chứa lưu kho đến 90% hoặc giảm 40% diện tích bề mặt sử dụng. Bên vận hành sẽ được hưởng lợi từ cả lượng hàng hóa lưu kho lớn cũng như giảm khối lượng xây dựng với việc giảm chi phí xây dựng và làm mát để bù lại cho lượng điện năng được sử dụng liên tục trong điều kiện cơ sở có kiểm soát nhiệt độ.

[---Error_NoJavascript---]