Implementation

Tiếp theo đây là các lựa chọn về những mảng chúng tôi tư vấn cho bạn và sẽ làm việc cùng bạn để triển khai:·     

Sử dụng năng lượng tái tạo

  • Đâu là lựa chọn cho năng lượng ánh sáng, địa nhiệt hay năng lượng mặt trời?

Chiếu sáng

  • Các loại đèn tiết kiệm năng lượng có được lắp đặt? Có khái niệm giám sát sự hiện diện không?

Làm nóng

  • Có các biện pháp thay thế hiệu quả nào như làm nóng theo yêu cầu, làm nóng khu vực từ các cơ sở ga sinh học hay bức xạ không?

Đo lường thiết kế

  • Liệu thiết kế mái và trần tận dụng năng lượng có khả thi? Các cổng, cửa, và khóa có được cách nhiệt đúng cách không?

  • Việc lựa chọn giải pháp lưu kho gọn nhẹ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất sử dụng năng lượng?

[---Error_NoJavascript---]