Kiểm tra năng lượng và tối ưu hóa

Thêm vào đó, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng của mình phương tiện kiểm tra năng lượng theo tiêu chuẩn EN 16247 để đánh giá công trình sẵn có. Ngoài ra: chúng tôi cũng hỗ trợ bạn thiết lập hệ thống quản lý năng lượng và đạt chứng chỉ theo chuẩn ISO 50001. Tất cả các dịch vụ này đều nhằm đáp ứng mục tiêu xác định và triển khai các biện pháp tối ưu hóa năng lượng cho khách hàng của chúng tôi. Hiệu quả của các phương pháp tối ưu hóa này có thể được minh họa thông qua phép tính ROI. Chúng tôi liên tục đánh giá các phương pháp này thông qua các lần kiểm toán cũng như phân loại hiệu quả những khoản tiết kiệm được trong quá trình.

[---Error_NoJavascript---]