Thách thức đối với intralogistics

  • Cung cấp pallet đầy đủ và pallet được bốc xếp đúng thời hạn theo trình tự chính xác giúp chất hàng lên xe tải nhanh chóng.

  • Chuyển từ xử lý pallet đầy đủ sang pallet kết hợp bao gồm cả thùng chứa và các sản phẩm cũng như chai riêng lẻ

  • Khả năng theo dõi và quy trình đáng tin cậy

  • Giao hàng nhiều hơn từ các đơn hàng nhỏ hơn, thường xuyên hơn của khách hàng

  • Áp lực về giá và thời gian giao hàng

  • Thương mại điện tử và logistics xanh

  • Trạm làm việc bốc xếp công thái học

Các chuyên gia trong ngành của SSI SCHAEFER hỗ trợ bạn từ ý tưởng ban đầu tới hệ thống hoàn thiện, cung cấp giải pháp linh hoạt và có thể mở rộng tăng cường đáng kể hiệu quả và năng suất của bạn. Công nghệ của chúng tôi có thể xử lý mọi khoảng nhiệt độ. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn phần mềm phù hợp cho hệ thống lưu kho thủ công, bán tự động và hoàn toàn tự động.

[---Error_NoJavascript---]