SSI SCHÄFER history

Đa dạng hóa và hiện đại hóa

1965: Không sợ hãi tại thị trường mới
Fritz Schäfer hiện đã sản xuất các giá đỡ cố định và giá đỡ pallet.

1972: Luôn luôn dẫn trước
Loại thùng cố định theo tiêu chuẩn châu Âu dành cho hệ thống băng chuyền được sản xuất. Các sản phẩm đột phá trong những năm tiếp theo:

  • Giá hàng sử dụng hệ thống khớp cài

  • Các thùng chứa có thể xoay và xếp chồng lên nhau

  • Kho hàng trên cao

[---Error_NoJavascript---]