Friesach (AT)

SSI SCHAEFER Friesach phát triển các giải pháp phần mềm dành riêng cho hệ thống kho thủ công và tự động. Công ty hỗ trợ khách hàng tìm kiếm giải pháp và áp dụng phần mềm, lựa chọn các phương án CNTT và cơ sở hạ tầng nhà kho ưu việt cùng với đào tạo nhân viên.
Sơ lược về chuyên ngành:

  • Phần mềm logistics WAMAS®

  • Đối tác có chứng chỉ SAP

  • Tư vấn và lên kế hoạch

  • Tiến hành tối ưu hóa thông qua phân tích KPI đột phá

  • Bảng điều khiển hiện thị thông tin thời gian thực

  • Hỗ trợ 24/7 và đào tạo nhân viên

[---Error_NoJavascript---]