Graz (AT)

Chi nhánh SSI SCHAEFER ở Graz chuyên lên kế hoạch, phát triển và sản xuất các hệ thống băng chuyền và hệ thống lấy hàng tự động có tính cơ động cao.
Sơ lược về chuyên ngành:

  • Hệ thống chuyên chở thùng chứa

  • Hệ thống phân loại và gửi hàng

  • Hệ thống lấy hàng điện tử tự động

  • Hệ thống xử lý thùng hàng và giấy tờ

[---Error_NoJavascript---]