Neunkirch (CH)

Chi nhánh SSI SCHAEFER ở Neunkirch là cơ sở hàng đầu thế giới về hệ thống lưu kho cơ động.
Sơ lược về chuyên ngành:

  • Giá đỡ lưu động dành cho pallet và hàng nặng

  • Giá đỡ lưu động dành cho hàng nhẹ

  • Xe vận chuyển tự động SSI

  • Hệ thống Schäfer Orbiter®

  • Xe nâng lưu kho LogiMat®

[---Error_NoJavascript---]