Company history SSI SCHÄFER

Những cột mốc chính

1953: Cột mốc
Loại thùng lưu hàng cố định đột phá được phát triển. Đó là loại thùng có thể xếp chồng lên nhau với nắp thùng ở mặt trước.

1961/62: Bắt đầu tiến trình quốc tế hóa
Chi nhánh nước ngoài đầu tiên được thành lập ở Thụy Sĩ và chi nhánh tiếp theo nhanh chóng được thiết lập ở Anh.

[---Error_NoJavascript---]