SSI SCHÄFER history

Những năm thành lập

1937: Lịch sử hình thành
Vào ngày 16 tháng Một năm 1937, công ty ritz-Schäfer – fabrikmäßige Herstellung von Blechwaren aller Art đã được đăng kí chính thức ở Burbach. Trong vòng 80 năm kế tiếp, công ty này đã phát triển trở thành một tập đoàn quốc tế: SSI SCHAEFER.

1939: Thành công đầu tiên
Công ty đã thành công đến mức xây dựng được xưởng sản xuất lớn đầu tiên. Năm 1940, công ty đã có 20 nhân viên.

 

[---Error_NoJavascript---]