SSI SCHÄFER - Giá trị Công ty

Quyền lực

Nằm ở hơn 70 địa điểm, bao gồm 7 cơ sở sản xuất và 4 trung tâm năng lực chuyên môn, hơn 10,500 nhân viên chứng minh mỗi ngày rằng SSI SCHAEFER là một trong những công ty hiệu quả nhất trên thế giới. Danh mục giải pháp sâu rộng, kiến ​​thức ngành, chuyên môn kỹ thuật, sức mạnh đổi mới và sự hiện diện toàn cầu cho phép chúng tôi thực hiện cả các giải pháp nhỏ riêng lẻ cùng với các dự án tùy chỉnh lớn với yêu cầu phức tạp về thời gian và ngân sách. Trong quá trình này, SSI SCHAEFER đóng góp thiết yếu cho khách hàng của chúng tôi thành công. Để có được cả lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng, nhóm SSI SCHAEFER làm việc chăm chỉ hơn một chút mỗi ngày