Cập nhật phiên bản đặc biệt Chăm sóc sức khỏe & Mỹ phẩm

Các sản phẩm có giá trị cao, tài liệu đầy đủ và có thể theo dõi, cùng với khung hoạt động phức tạp đặt ra yêu cầu cao đối với các yếu tố nội bộ của sản xuất và phân phối trong cả ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm. Tuân thủ đảm bảo an toàn thiết yếu cho bệnh nhân và có thể tạo ra lợi thế quyết định trong thị trường cạnh tranh. SSI SCHAEFER cam kết an toàn bằng cách cung cấp tài liệu đầy đủ về thuốc theo toa trên toàn bộ kho. Khả năng truy xuất nguồn gốc này đảm bảo bảo vệ chống hàng giả và đảm bảo độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Tìm hiểu thêm về

  • những thách thức của truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối và danh mục giải pháp toàn diện của chúng tôi.

  • các dự án thành công với Slawex (ví dụ: A-Frame, Schäfer Scan Machine, hệ thống container và WAMAS®) và Bidafarma, và

  • ứng dụng rô bốt thông minh của chúng tôi để chọn lấy hàng tốc độ cao và đảm bảo tính ổn định của quy trình.


Chúc bạn hứng thú khi đọc!

Cập nhật Tạp chí Công ty: Ấn phẩm đặc biệt dành cho Chăm sóc Sức khoẻ và Mỹ phẩm

update company magazine, healthcare & cosmetics

4.7 MB

Người liên hệ

Thanh Nguyen Marketing Department Số điện thoại: +84 28 6268 9333 Thư điện tử: info.vn@ssi-schaefer.com