Trụ sở quốc tế chính ở Neunkirchen (Đức)

Văn phòng Neunkirchen (Đức) là trụ sở chính của SSI SCHAEFER Group.
Sơ lược về chuyên ngành:

  • Thùng chứa dùng cho lưu kho, nhận hàng, và vận chuyển

  • Giá đỡ cố định, hệ thống nền tảng

  • Pallet, bao lơn rộng và giá đỡ lưu động

  • Giá đỡ cấp hàng di chuyển linh động

  • Kho hàng trên cao tự động hoàn toàn và nhà kho silo

  • Xe nâng lưu kho

  • Hệ thống tải mini cơ động

  • Các thiết bị nhà xưởng, công ty, văn phòng khác

  • Xử lý rác thải và tái sử dụng

[---Error_NoJavascript---]