Cookies

Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn dưới dạng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web gửi tới trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. 
Ngoài việc lưu trữ địa chỉ IP (Internet Protocol) của bạn, cookie không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác của người dùng. Thông tin này đã từng được sử dụng tự động để nhận ra bạn khi truy cập trang web của chúng tôi một lần nữa và điều hướng trang web của bạn. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi sửa đổi trang web phù hợp với sở thích của bạn hoặc lưu mật khẩu của bạn, do đó bạn không phải nhập mật khẩu mỗi khi bạn truy cập trang web. 
Đương nhiên, bạn cũng có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần cookie. Nếu bạn không muốn chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn, bạn có thể từ chối lưu trữ cookie trên ổ cứng của mình bằng cách chọn "Không chấp nhận cookie" trong cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie đã có trên máy tính của mình thông qua trình duyệt. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, vui lòng tham khảo thông tin hỗ trợ của nhà cung cấp trình duyệt của bạn. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ cookie nào, điều này có thể dẫn đến hạn chế một số chức năng dịch vụ của chúng tôi.