Dịch vụ & hỗ trợ khách hàng

Khả năng cung ứng cao nhất của tất cả các hệ thống và phản ứng nhanh khi khách hàng yêu cầu dịch vụ là các yếu tố quan trọng để vận hành thành công hệ thống logistics phức tạp. SSI SCHAEFER cung cấp dịch vụ khách hàng toàn diện và hỗ trợ hiệu quả mọi lúc mọi nơi và man lại mọi điều bạn cần.

CHI TIẾT

CUSTOMER SERVICE AND SUPPORT THE WAY YOU WANT IT

Our customised range of services and maintenance is based on highest availability, safety and stability. You can access the entire range of technical services offered via Schaefer Global Call Management.

Customer Service & Support

Maximum availability of all systems and short service response times are key factors for operating a complex logistics system successfully. SSI Schaefer offers new and existing customers a wide range of services, extending from mechatronics and software components support to modernisation, through to complete on-site preventative maintenance on fully automated logistic systems.

[---Image_alt---] Customer Service & Support CSS [DAM:IMAGE:VI:1783]

Hỗ trợ kỹ thuật

Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Bảo dưỡng dự phòng

[---Image_alt---] Training and certification CSS [DAM:IMAGE:VI:2210]

Đào tạo và chứng chỉ

[---Image_alt---] Spare parts service CSS [DAM:IMAGE:VI:2209]

Dịch vụ phụ tùng

[---Image_alt---] Customer Service & Support CSS [DAM:IMAGE:VI:1774]

SSI Resident Maintenance®

Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Retrofit

[---Image_alt---] Case Study Stockmann: Mezzanine [DAM:IMAGE:VI:816]

Kiểm tra độ an toàn của giá đỡ

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]