Đào tạo và chứng chỉ

Đào tạo và chứng chỉ đảm bảo sử dụng hệ thống đúng cách

Cơ sở và hệ thống của bạn cần được sử dụng đúng cách để đạt được tiềm năng tối đa và giảm thời gian nghỉ không cần thiết. SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn và nhân viên khóa đào tạo cần thiết, có sẵn ngay sau khi yêu cầu và khi cần.

Hội thảo đào tạo được các nhóm chuyên biệt tổ chức và diễn ra tại cơ sở của bạn hoặc tại cơ sở kiểm tra nội bộ của chúng tôi. Trung tâm công nghệ của chúng tôi cho phép nhân viên của bạn làm quen với hệ thống và tìm hiểu cách sử dụng các hệ thống đó bằng công nghệ của SSI SCHAEFER trong một môi trường được kiểm soát. Nhân viên sẽ nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành mỗi phiên đào tạo.

Phiên đào tạo bảo dưỡng của SSI SCHAEFER được cung cấp độc quyền bởi các kỹ thuật viên dịch vụ giàu kinh nghiệm, những người cũng được đào tạo thường xuyên. Tất nhiên, tất cả các buổi hội thảo đào tạo đều được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Sơ lược về lợi ích:

  • Chương trình đào tạo bảo dưỡng cho khách hàng được tiến hành tại cơ sở nội bộ của SSI SCHAEFER hoặc tại cơ sở của bạn

  • Đào tạo người dùng

  • Đào tạo quản trị viên

  • Đào tạo lại tùy chọn sau khi có thay đổi về nhân sự

  • Lý thuyết và thực hành kết hợp được nhà sản xuất cung cấp trực tiếp

  • Chương trình đào tạo được chuẩn hóa, chứng minh và liên tục cải thiện

  • Chương trình đào tạo do các chuyên viên đào tạo có trình độ với kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng của SSI SCHAEFER tiến hành

  • Chương trình đào tạo được tiến hành tại cơ sở của khách hàng (trên toàn thế giới) và tại các chi nhánh quốc gia của chúng tôi

  • Nền tảng học tập trực tuyến dành cho chương trình đào tạo kỹ thuật viên liên tục và độc lập của bạn 

TẢI VỀ

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]