Đường dây nóng

Nếu trục trặc xảy ra tại cơ sở của bạn hoặc hệ thống từ SSI SCHAEFER, dịch vụ gọi điện thoại của chúng tôi phục vụ 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Trong cuộc gọi điện thoại ban đầu, bạn sẽ được nói chuyện với kỹ sư có trình độ và người quản lý sản phẩm của chúng tôi, những người có thể đưa ra lời khuyên toàn diện:

  • Số đường dây nóng trung tâm (24/7) và công cụ vé “ITS”

  • Đảm bảo thời gian phản hồi

  • Theo dõi cuộc gọi và phản hồi của khách hàng

  • Báo cáo cuộc gọi

  • Sử dụng cơ cấu báo cáo vượt cấp toàn cầu

[---Error_NoJavascript---]