Bảo dưỡng dự phòng

Bảo dưỡng dự phòng giúp tăng cường khả năng sẵn sàng của hệ thống qua việc phát hiện sớm lỗi và hao mòn

Kỹ thuật viên dịch vụ được chứng nhận thực hiện bảo dưỡng dự phòng

Ngoài công tác bảo dưỡng thực tế, dịch vụ bảo dưỡng dự phòng của chúng tôi cũng bao gồm kiểm tra và đánh giá an toàn. Kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo của SSI SCHAEFER tiến hành bảo dưỡng dự phòng bằng hệ thống quản lý bảo dưỡng do máy tính hỗ trợ (CMMS).

Sơ lược về lợi ích:

 • Khả năng sẵn sàng của hệ thống tăng lên qua việc phát hiện sớm lỗi và hao mòn

 • Nhân viên đủ điều kiện tiến hành bảo dưỡng dự phòng với giá cố định

 • Công tác sửa lỗi và hiệu chỉnh được thực hiện như một phần trong quá trình bảo dưỡng

 • Các chi tiết hao mòn được thay thế trong quá trình bảo dưỡng

ELEMENTS OF PREVENTIVE MAINTENANCE

Bảo dưỡng

Hoạt động bảo dưỡng bao gồm cả đánh giá bằng mắt và qua âm thanh cùng với mọi hoạt động cần thiết để duy trì tình trạng theo chỉ định của hệ thống. SSI SCHAEFER tiến hành bảo dưỡng với các kỹ thuật viên dịch vụ có kinh nghiệm và được chứng nhận. Bạn được lợi từ:

 • Khả năng sẵn sàng của hệ thống được nâng cao qua việc phát hiện sớm lỗi và hao mòn

 • Công tác sửa lỗi và hiệu chỉnh được thực hiện như một phần trong quá trình bảo dưỡng

Kiểm tra

Hoạt động kiểm tra bao gồm cả đánh giá bằng mắt và qua âm thanh cùng với bất kỳ hoạt động khuyến nghị nào cần thiết để duy trì tình trạng theo chỉ định của hệ thống:

 • Lưu hồ sơ về tình trạng hiện tại của hệ thống trong báo cáo kiểm tra

 • Nhân viên đủ điều kiện kiểm tra thường xuyên với mức giá cố định

 • Khả năng sẵn sàng của hệ thống tăng lên qua việc phát hiện sớm lỗi và hao mòn

 • Sau khi tiến hành kiểm tra, bạn nhận được báo cáo tình trạng cụ thể của hệ thống

Kiểm tra an toàn

Các nhà vận hành ở Liên minh châu Âu phải tiến hành kiểm tra an toàn tối thiểu một lần mỗi năm để xác minh tình trạng an toàn của hệ thống theo các chỉ thị cụ thể tại quốc gia, chẳng hạn như EN 528.

 • Bằng chứng cho biết tất cả thiết bị bảo vệ cá nhân đều hoạt động chính xác và hiệu quả

 • Chi phí giảm vì không cần thêm chi phí kiểm tra cho cơ quan riêng

 • Giảm chi phí hành chính và ít hạn chế sản xuất hơn vì việc kiểm tra và bảo dưỡng được tiến hành cùng nhau

Hệ thống quản lý bảo dưỡng trên máy tính (CMMS) là hệ thống được máy tính hỗ trợ từ SSI SCHAEFER để quản lý hiệu quả và định hướng công tác bảo dưỡng và sửa chữa trên hệ thống. CMMS tối ưu hóa và lưu hồ sơ các hoạt động bảo dưỡng. Trong quá trình này, CMMS nâng cao đáng kể hiệu quả bảo dưỡng và cũng bảo vệ khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Tất cả lợi ích của quản lý bảo dưỡng tối ưu hóa trong một hệ thống: 

 • Quy trình không dùng giấy tờ

 • Lưu hồ sơ điện tử của các hoạt động bảo dưỡng

 • Máy quét cầm tay hữu ích dành cho kỹ thuật viên cho phép lưu hồ sơ chi tiết về công tác bảo dưỡng cho mọi bộ phận trong hệ thống

 • Tổ chức công tác bảo dưỡng hiệu quả

CMMS bao gồm quyền truy cập vào cổng dịch vụ trực tuyến, mã vạch cho mọi thành phần hệ thống, máy quét cầm tay cho kỹ thuật viên cùng với đào tạo sử dụng và thiết lập CMMS. Hệ thống này được sử dụng cho việc bảo dưỡng dự phòng, sửa chữa và cũng là một phần của SSI Resident Maintenance®, dịch vụ hệ thống toàn diện của SSI SCHAEFER.

Hệ thống cho phép lên kế hoạch bảo dưỡng đáng tin cậy. Lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa toàn diện luôn sẵn sàng toàn thời gian chỉ với một lần nhấn nút. Báo cáo dịch vụ được tạo tự động và cung cấp hồ sơ chi tiết về số lần xuất hiện và bảo dưỡng qua tính năng quét mã vạch. Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn bảo dưỡng luôn có sẵn. Giải pháp này nâng cao chất lượng bảo dưỡng và sửa chữa, duy trì niên hạn sử dụng của hệ thống. Các phụ tùng sử dụng cũng được nêu chi tiết trong báo cáo và có thể đặt mua lại dễ dàng qua cửa hàng trên web trong cổng dịch vụ. 

 

TẢI VỀ

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]