CMMS (Hệ thống quản lý bảo dưỡng trên máy tính)

Hệ thống quản lý bảo dưỡng trên máy tính (CMMS) là hệ thống được máy tính hỗ trợ từ SSI SCHAEFER để quản lý hiệu quả và định hướng công tác bảo dưỡng và sửa chữa trên hệ thống. CMMS tối ưu hóa và lưu hồ sơ các hoạt động bảo dưỡng. Trong quá trình này, CMMS nâng cao đáng kể hiệu quả bảo dưỡng và cũng bảo vệ khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Tất cả lợi ích của quản lý bảo dưỡng tối ưu hóa trong một hệ thống: 

  • Quy trình không dùng giấy tờ

  • Lưu hồ sơ điện tử của các hoạt động bảo dưỡng

  • Máy quét cầm tay hữu ích dành cho kỹ thuật viên cho phép lưu hồ sơ chi tiết về công tác bảo dưỡng cho mọi bộ phận trong hệ thống

  • Tổ chức công tác bảo dưỡng hiệu quả

CMMS bao gồm quyền truy cập vào cổng dịch vụ trực tuyến, mã vạch cho mọi thành phần hệ thống, máy quét cầm tay cho kỹ thuật viên cùng với đào tạo sử dụng và thiết lập CMMS. Hệ thống này được sử dụng cho việc bảo dưỡng dự phòng, sửa chữa và cũng là một phần của SSI Resident Maintenance®, dịch vụ hệ thống toàn diện của SSI SCHAEFER.

Hệ thống cho phép lên kế hoạch bảo dưỡng đáng tin cậy. Lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa toàn diện luôn sẵn sàng toàn thời gian chỉ với một lần nhấn nút. Báo cáo dịch vụ được tạo tự động và cung cấp hồ sơ chi tiết về số lần xuất hiện và bảo dưỡng qua tính năng quét mã vạch. Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn bảo dưỡng luôn có sẵn. Giải pháp này nâng cao chất lượng bảo dưỡng và sửa chữa, duy trì niên hạn sử dụng của hệ thống. Các phụ tùng sử dụng cũng được nêu chi tiết trong báo cáo và có thể đặt mua lại dễ dàng qua cửa hàng trên web trong cổng dịch vụ. 

 

[---Error_NoJavascript---]