Kỹ thuật viên có mặt theo yêu cầu

Nếu bạn cần các kỹ thuật viên của chúng tôi hỗ trợ tại cơ sở do một lỗi không thể sửa qua điện thoại hoặc truy cập từ xa, SSI SCHAEFER sẽ đến hỗ trợ bạn trong thời gian phản hồi ngắn và đảm bảo. Chúng tôi có nhiều kỹ sư bảo dưỡng có mặt tại tất cả các bộ phận để đảm bảo điều này. Ngoài ra, chúng tôi duy trì hơn 90 địa điểm bảo dưỡng trên toàn thế giới. Công tác sửa lỗi nội bộ được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tuân thủ cơ chế báo cáo vượt cấp được xác định cụ thể. Báo cáo toàn diện ghi lại mọi cuộc gọi và đảm bảo sự minh bạch cần thiết. 

Bạn được lợi từ:

  • Khả năng sẵn sàng liên tục của các kỹ thuật viên dịch vụ có trình độ của SSI SCHAEFER (24/7)

  • Thời gian phản hồi ngắn, đảm bảo

  • Giảm thiểu thời gian xảy ra sự cố giúp tăng khả năng sẵn sàng.

 

[---Error_NoJavascript---]