Kiểm tra độ an toàn của giá đỡ

Kiểm tra bắt buộc hàng năm đối với các cơ sở lưu kho theo tiêu chuẩn DIN EN 15635 Liên minh châu Âu

Vào ngày 1/8/2009, tiêu chuẩn EN 15635 "Ứng dụng và bảo dưỡng thiết bị lưu kho" được công bố. Kết hợp với Sắc lệnh về an toàn công nghiệp (BetrSichV), tiêu chuẩn DIN EN 15635 kiểm soát phạm vi và quy trình kiểm tra các cơ sở lưu kho. Do thực tế là các nhà vận hành cơ sở lưu kho chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, họ cũng chịu trách nhiệm về nhân viên, thiết bị lưu kho và tình trạng toàn vẹn của hàng hóa.

Các dịch vụ kiểm tra độ an toàn của giá đỡ của SSI SCHAEFER giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra do cơ sở lưu kho bị hư hỏng.

Các hệ thống giá đỡ sau yêu cầu kiểm tra:

  • Giá đỡ cố định

  • Giá đỡ pallet

  • Giá đỡ gắn tường

  • Giá đỡ cho xe lái qua

  • Giá đỡ di chuyển linh động

  • Cơ sở nhiều cấp

Thanh tra viên về giá đỡ được chứng nhận chính thức

Các thanh tra viên hệ thống giá đỡ được chứng nhận chính thức, tại cơ sở có chuyên môn kỹ thuật cần thiết thực hiện các kiểm tra chuyên môn, chất lượng.

Công tác kiểm tra hàng năm bao gồm kiểm tra bằng mắt thực hiện trong khi vận hành. Kết quả được ghi hồ sơ, biện pháp khắc phục được vạch ra cũng như thực hiện khi cần và cơ sở lưu kho nhận được chứng nhận kiểm tra. Điều này xác minh rằng nhà vận hành đã áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết. Kiểm tra có hệ thống tăng độ an toàn và có thể giúp tiết kiệm chi phí. 

Sơ lược về lợi ích:

  • Tiêu chuẩn DIN EN 15635 kiểm soát phạm vi và quy trình kiểm tra cơ sở lưu kho

  • Kiểm tra thường niên trong quá trình vận hành

  • Thanh tra viên về giá đỡ nội bộ được chứng nhận chính thức

  • Huy hiệu kiểm tra

TẢI VỀ

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]