Retrofit

Hiện đại hóa kho hàng qua trang bị thêm 


Các dịch vụ trang bị thêm của SSI SCHAEFER dành cho hiện đại hóa kho hàng nâng cấp cơ sở sản xuất của bạn lên tiêu chuẩn hiện đại, mở rộng niên hạn sử dụng của khoản đầu tư. Nâng cao hiệu suất kho hàng với các công nghệ và bản phát hành phần mềm mới. Các giải pháp trang bị thêm tối ưu hóa quá trình lưu kho và quy trình bốc xếp, giảm chi phí và nâng cao đáng kể hiệu quả của hệ thống.

Trang bị thêm các bản nâng cấp và cập nhật giúp mở rộng và nâng cao các khoản đầu tư về lắp đặt trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của thị trường, bất kể bạn đã mua hệ thống ban đầu từ SSI SCHAEFER hay từ một bên khác. 

Tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí

Chúng tôi làm việc với bạn để phân tích hệ thống logistics với mục tiêu nâng cao và duy trì hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm. Dịch vụ của chúng tôi có phạm vi từ các khái niệm tối ưu hóa có mục tiêu - bao gồm tính toán chi phí đầu tư - và các khái niệm triển khai đến hiệu quả năng lượng cũng như giải pháp CNTT.

Hỗ trợ toàn diện

Dịch vụ tư vấn của SSI SCHAEFER bao quát toàn bộ ngành intralogistics. Điều này bắt đầu với việc tối ưu hóa cơ bản quy trình vật liệu trong kho hàng và hệ thống chở tải được sử dụng, cùng với thiết kế trạm làm việc đổi mới, dựa trên khái niệm ergonomics@work!® của chúng tôi.

SYSTEM AVAILABILITY GUARANTEED THROUGH RETROFIT DURING LIVE OPERATION AT ZOTT

By implementing a retrofit project for the conveying system and control during live operation, SSI Schäfer has successfully completed the first phase of a comprehensive modernization program for the central warehouse of the brand manufacturer Zott SE & Co. KG in Mertingen. Just a few weeks after project implementation, a significant increase in process stability, system availability and energy efficiency could already be seen. Furthermore, a long-term spare parts supply offers planning and process security.

HIỆU SUẤT KHO HÀNG TỐT HƠN, NHANH HƠN VÀ HIỆU QUẢ HƠN

 • Tối ưu hóa quy trình tổ chức và lưu kho

 • Triển khai phương thức bốc xếp mới

 • Mở rộng ra các khu vực lưu kho mới

 • Mở rộng/hiện đại hóa hệ thống cơ khí, điện tử và điều khiển

 • Nâng cấp phần cứng và phần mềm

 • Trang bị thêm trong khi vận hành liên tục: hiện đại hóa tối ưu với hạn chế vận hành tối thiểu

 • Giảm thiểu chi phí vận hành

 • Mang lại khả năng vận hành và đầu tư đáng tin cậy

 • “Phát triển cùng bạn!” — hệ thống này lớn mạnh cùng doanh nghiệp của bạn

 • Kéo dài niên hạn sử dụng của hệ thống qua việc trang bị thêm

 • Hiệu quả nâng cao

 • Logistics xanh: bền vững nhờ tiết kiệm năng lượng

TẢI VỀ

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]