Retrofit

Sơ lược về dịch vụ

 • Dịch vụ và hỗ trợ sẵn sàng toàn thời gian (24/7)

 • Kỹ thuật viên có mặt theo yêu cầu

 • Một số dịch vụ trung tâm, ghi nhật ký cuộc gọi trung tâm (đa ngôn ngữ), định tuyến cuộc gọi đến tổ chức dịch vụ dành riêng cho từng quốc gia, xử lý cuộc gọi trên toàn thế giới qua công cụ dịch vụ trung tâm, theo dõi cuộc gọi và phản hồi của khách hàng, báo cáo cuộc gọi

 • Cơ cấu báo cáo vượt cấp trên toàn thế giới

 • Đảm bảo thời gian phản hồi

 • Theo dõi hệ thống

 • Kiểm tra

 • Bảo dưỡng dự phòng

 • Kiểm tra an toàn

 • Dịch vụ phụ tùng

 • Sửa lỗi

 • Cổng dịch vụ CMMS

 • Trang bị thêm và tối ưu hóa hệ thống

[---Error_NoJavascript---]