SSI Resident Maintenance®

Bảo vệ khoản đầu tư với dịch vụ hệ thống hoàn chỉnh từ SSI SCHAEFER 

Resident Maintenance® là dịch vụ bảo dưỡng hệ thống hoàn chỉnh của chúng tôi

Các kỹ thuật viên SSI Resident Maintenance® tại địa phương cung cấp dịch vụ và hỗ trợ toàn diện, giúp bạn an tâm và cho phép bạn giảm đáng kể khối lượng công việc của công ty. SSI SCHAEFER tổ chức và thực hiện dịch vụ hệ thống liên tục và bền vững với giá cố định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân viên.

Cung cấp chuyên môn tại chỗ nhờ kỹ thuật viên của SSI SCHAEFER

Kỹ thuật viên của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống của SSI SCHAEFER và cũng am hiểu về các quy trình tại chỗ của riêng bạn. Điều này cho phép họ xác định trước các vấn đề tiềm tàng và nhanh chóng xử lý mọi sự cố sẽ xảy ra. Sử dụng phần mềm lập kế hoạch hiện đại, công tác dịch vụ theo thỏa thuận được tiến hành phối hợp với giờ vận hành của bạn. Kết quả là công tác dịch vụ không bao giờ gián đoạn hoạt động vận hành thông thường của bạn.

Sơ lược về lợi ích:

  • Thời gian phản hồi nhanh nhất có thể

  • Tối ưu hóa hệ thống liên tục

  • Tận dụng không gian lưu kho tối đa

  • Quản lý dịch vụ

  • Quản lý toàn bộ hệ thống bất cứ lúc nào nếu cần

  • Dịch vụ toàn diện giúp lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên cho tất cả các bộ phận thiết yếu của hệ thống

  • Bảo dưỡng dự phòng tất cả bộ phận hệ thống

  • Phát hiện sớm các chi tiết hao mòn và thay thế dự phòng

  • Sử dụng công cụ lập kế hoạch bảo dưỡng hiện đại để tiến hành bảo dưỡng theo các chu kỳ động

  • Khả năng sẵn sàng của hệ thống cao nhất có thể 

TẢI VỀ

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]