Theo dõi hệ thống

Theo dõi hệ thống bao gồm tất cả các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống máy tính của kho hàng duy trì hoạt động trong dài hạn:

 • Một kỹ thuật viên có trình độ tiến hành theo dõi hệ thống bằng cách sử dụng công cụ theo dõi cho bảo dưỡng từ xa

 • Dịch vụ bao gồm tất cả các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống máy tính của kho hàng duy trì hoạt động trong dài hạn

 • Báo cáo vượt cấp các sự cố đã xác định cho bộ phận phụ trách

 • Theo dõi thông số liên quan đến hệ thống cụ thể:

  • Phần cứng CNTT

  • Hệ điều hành

  • Ứng dụng

 • Thường xuyên đánh giá thủ công cho phép xác định và loại bỏ khiếm khuyết

 • Nhận biết các lỗi tiềm ẩn thông qua quan sát dài hạn

 • Phản hồi nhanh trước các thông báo lỗi hệ thống

 • Đề xuất giải pháp và dữ liệu hiệu suất được ghi lại và đưa vào báo cáo hàng tháng

[---Error_NoJavascript---]