Nền tảng logistics tiêu chuẩn

Thương mại điện tử và sự chuyển đổi theo sau đó từ thị trường người bán sang thị trường người mua kéo theo sự phát triển khổng lồ, đồng thời cũng mang đến những thay đổi vô cùng to lớn. Sản phẩm tùy chỉnh, nâng cao mong đợi của khách hàng, hay thậm chí rút ngắn vòng đời của sản phẩm cùng với sự thay đổi nhanh chóng trong thế giới hàng hóa và sưu tập là kết quả của quá trình nói trên. Lượng đặt hàng nhỏ hơn với số lần đặt hàng lớn hơn thách thức hệ thống intralogistics hoàn thiện các yêu cầu cá nhân của khách hàng.

Để thích nghi với tình hình thị trường, doanh nghiệp cần có nền tảng logistics tiêu chuẩn có khả năng xử lý toàn bộ các kênh tiếp thị cùng một lúc, đồng thời có thể lên kế hoạch, thời gian biểu và kiểm soát quản lý logistics trong hệ thống quản lý nhà kho linh hoạt liên kết với cả các kênh bán hàng.

[---Error_NoJavascript---]