Kiểm soát toàn diện với WAMAS® GO!

WAMAS GO! luôn đảm bảo tồn kho hiện tại và các đơn hàng vận chuyển của bạn nằm trong tầm kiểm soát. Lưu kho theo hệ thống, quy trình truy vấn và kiểm kê dài hạn đảm bảo độ tin cậy của hàng hóa lưu dài hạn. Khả năng tự động lên kế hoạch và kiểm soát lấy hàng đảm bảo rằng việc vận chuyển đúng giờ và tăng cường chất lượng vận chuyển. Với trung tâm kiểm soát WAMAS® GO! bạn luôn có cái nhìn toàn cảnh về quy trình và có thể can thiệp, nếu cần thiết.

[---Error_NoJavascript---]