Chức năng chính của WAMAS®

 • Nhập hàng

 • Lưu kho

 • Bốc xếp

 • Xuất hàng

 • Dịch vụ giá trị gia tăng

 • Cơ sở trung chuyển chéo

 • Quản lý hàng tồn kho

 • Hàng tồn kho

 • Kiểm soát dòng hàng

 • Dò tìm hàng hóa

 • Bảng thông tin các trạm vận hành nội bộ

 • Điều hướng nhận hàng qua di động và điều khiển bằng giọng nói

 • Khả năng xử lý đa ngôn ngữ

 • Cấu hình theo múi giờ, lịch địa phương, số hiển thị

 • Cung cấp cái nhìn thực tế về quy trình nhà kho

 • Thiết kế báo cáo và lên kế hoạch

[---Error_NoJavascript---]